Profil

Společnost Medicalc software s.r.o. od svého založení v roce 2002 dokázala, že jí právem patří místo mezi významnými dodavateli informačních systémů pro zdravotnictví. Toto oprávněné umístění je výsledkem nejen znalostí a zkušeností jedinců, jejich nadšením, zapálením pro věc, ale i schopností jejich týmové spolupráce.

Našemu týmu se v součinnosti s našimi zákazníky a partnery podařilo vyvinout úspěšný a nadčasový nemocniční informační systém, který je schopen zajistit podporu činnosti jak zdravotních profesionálů, tak managementu nemocnic.  Při dalším vývoji pozorně nasloucháme našim uživatelům, aby naše investice do vývoje odrážely jejich skutečné potřeby a priority. Rodina našich produktů se postupně rozšiřuje a nabízí komplexní řešení pro podporu a řízení zdravotních procesů jak v rámci jedné nemocnice či jednoho zdravotnického zařízení, tak v rámci holdingu nemocnic.

  • Spolupracujeme s předními českými a zahraničními firmami, s autoritami z oblasti medicíny, medicínské informatiky i s odborníky, kteří se zabývají řízením státních i soukromých zdravotnických zařízení.

Jsme přesvědčeni, že naše vzájemná a dlouhodobá spolupráce přispěje nejen ke zlepšení kvality zdravotní péče, ale současně s tím i ke zvýšení spokojenosti personálu nemocnic, k vyšší spokojenosti pacientů a ke zlepšení konkurenceschopnosti nemocnic jak v českém, tak v evropském měřítku.