Zpět

Koncepce klinických událostí

Pojem klinická událost byl poprvé použit v 3. generaci našeho nemocničního informačního systému WinMedicalc, který vznikl na přelomu let 1999 a 2000. Klinická událost je základem, na kterém stojí náš systém a jeho datová struktura. Klinickou událostí je každá událost týkající se pacienta, kterou je možné naplánovat, objednat, provést, zdokumentovat a vyúčtovat, přičemž není podstatné, zda se odehrává ambulantně nebo v průběhu hospitalizace. Díky systému klinických událostí a díky důsledné centralizaci všech údajů ze všech klinik a oddělení k pacientovi vzniká pohled na životní příběh pacienta a vývoj jeho onemocnění. Zvláště u pacientů, na jejichž léčení se podílí více medicínských oborů, poskytuje tento systém zcela nové možnosti vyšetřování, léčení a v neposlední řadě také dispečinku péče o pacienta.

Informace o stavu klinických událostí se zaznamenávají do klinických modulů. K dispozici je řada modulů diagnostické a léčebné dokumentace, součástí každého z nich může být multimediální dokumentace (m4pacs), preskripce, účtování výkonů a materiálu včetně řešení regulačních poplatků. medicalc4 nabízí i editor modulů, kterým může správce systému snadno vytvářet klinické moduly přímo na přání uživatelů.

Klinické moduly v medicalc4

 • Návštěva ambulance
 • Příjem k hospitalizaci
 • Propuštění z hospitalizace
 • Anamnéza
 • Epikríza
 • Dekurz
 • Záznam o akutním stavu
 • Monitorované hodnoty a bilance
 • Skórovací systémy resuscitační péče
 • Konziliární vyšetření
 • Laboratorní biochemické vyšetření
 • Laboratorní hematologické vyšetření
 • Mikrobiologické vyšetření
 • RTG vyšetření
 • CT vyšetření
 • Angiografie
 • Intervenční radiologie
 • Mamografie
 • Sonografické vyšetření
 • Echokardiografické vyšetření
 • Izotopové vyšetření
 • EKG vyšetření
 • Zátěžová elektrokardiografie
 • Kardiostimulace
 • Spirometrické vyšetření
 • Holterovská monitorace
 • Endoskopické vyšetření
 • Magnetická rezonance
 • Pozitronová emisní tomografie
 • Fotodokumentace
 • Operace
 • Anestezie
 • Pobyt na operačním sále
 • Porod
 • Narození dítěte
 • Genetické vyšetření
 • Amniocenthesa
 • Stomatologické ošetření
 • Rehabilitace
 • Bioptické vyšetření
 • Cytologické vyšetření
 • Klinická pitva
 • Prohlídka mrtvého
 • Farmakoterapie
 • Onkologické vyšetření a stážování
 • Chemoterapie
 • Radioterapie
 • Ošetřovatelská anamnéza
 • Protokol o nozokomiální nákaze
 • Protokol o mimořádné události
 • Informovaný souhlas
 • Bonusový program
 • Návštěvní služba
 • Zdravotní transport
 • Zdravotní záchranná služba
 • Úhrada nadstandardní péče