Zpět

Klinické procesy

Klinickým procesem je například plánovaná operace pro konkrétní onemocnění, která v první fázi znamená vyšetřování, ve druhé fázi je potvrzena diagnóza, následuje indikace k operaci, další fází jsou předoperační vyšetření, následně je realizována operace, akutní pooperační péče a nakonec navazuje ambulantní péče. Přehled o tom, v jaké fázi procesu se pacient nachází, které klinické události jsou dokončené s jakým výsledkem ovlivňujícím proces a které události jsou naplánované a na kdy, je pro úspěch celé léčby zcela zásadní.

Klinický proces tak může představovat jednoduchou standardizovanou posloupnost klinických událostí jediného odborného pracoviště, může však i sloužit k řízení komplikované péče, na které se podílí velké množství odborných pracovišť z mnoha zdravotnických zařízení. Ve všech případech se takový proces skládá z medicínského know-how vtěleného do definice procesu, z univerzálních klinických událostí, z jejich zařazení do fází i z dynamicky definovaných pravidel, kterými medicalc4 automaticky i interaktivně řídí postup procesu.

  • Klinické události, které jsou základními stavebními kameny medicalc4 jsou zároveň základní entitou procesu léčby pacienta.

Klinické události, před několika lety ještě zcela nový pojem, se rychle a harmonicky včlenily do organizace práce ve všech zdravotnických zařízeních používajících produkty rodiny medicalc.  Důvodem je skutečnost, že klinické události vlastně existují v péči o pacienta odjakživa, jen nebyly takto pojmenovány a nemocniční systémy s nimi nikdy nepracovaly. Rovněž klinické procesy se svými fázemi existují a probíhají spontánně již dnes, ale většinou bez podpory informačních systémů. Každý primariát má vytvořené léty osvědčené postupy, jejichž dodržování vyžaduje od podřízených. Existují lege-artis postupy definované odbornými společnostmi sdílené všemi zdravotnickými zařízeními i jejich lokální implementace ušité na míru schopnostem a organizaci práce jednotlivých oddělení, které často vedoucí upravují dle svých dlouholetých zkušeností.

Přehledné zařazení pacientů do konkrétních procesů a fází, spolu s přehledem vykonaných, plánovaných a objednaných událostí v rámci konkrétních procesů, umožní zdravotnickému personálu přehledně sledovat a řídit jejich fungování na všech úrovních.