Zpět

Dispečink péče

Působnost klasického nemocničního informačního systému zpravidla končí na úrovni jedné kliniky, v lepším případě jedné nemocnice, klinický proces ale v praxi často překračuje hranice nemocnice a staví na spolupráci více zdravotnických zařízení různých typů a úrovní. Řízení takovýchto klinických procesů nazýváme dispečink zdravotní péče.

V rámci jednoho zdravotnického zařízení je základem dispečinku zdravotní péče žádankový a objednávkový systém jako součást systému klinických událostí. To lze nazvat elementárním dispečinkem péče, které v sobě zahrnuje elektronické předání lékařských zpráv, výsledků vyšetření, zaslání žádanek na vyšetření a objednávání pacientů na termíny v rozvrhu vyšetření či léčebných zákroků.

To co plně postačuje pro plánování a řízení péče v rámci jednoho zařízení nemusí postačovat při plánování téhož mezi více nemocnicemi.  Dispečink zdravotní péče je dnes spontánně realizován prostřednictvím znalostí, zkušeností a iniciativy lékařů i sester, za pomoci telefonu, e-mailu, tužky, papíru či lístečků s vykřičníkem připíchnutých na nástěnce. A zatímco dispečink leteckého provozu jakožto uznávaná extrémně důležitá lidská činnost se těší plné podpoře technologií, neméně důležitý a komplikovaný dispečink zdravotní péče, ve kterém jsou rovněž v sázce lidské životy, se odehrává jakoby „mimochodem“ jen díky intuici a svědomitosti zdravotnického personálu. Dispečink péče medicalc4 je schopen tento úkol převzít a zavést jej do běžné praxe.

Dispečink zdravotní péče může být umístěn na úrovni holdingu či skupiny spolupracujících zdravotnických zařízení, na úrovni oblasti, regionu, kraje, ale i na úrovni státu. Sdílené léčebné procesy mohou vytvořit konsensuální právně a eticky čistý základ pro synergickou péči různých zdravotnických zařízení o nemocného. Definice procesů konkrétních onemocnění a léčby umožní sdílet pouze ty medicínské informace, které všichni zúčastnění nezbytně potřebují k úspěšné péči, a zároveň ochránit ostatní zdravotnické informace proti neoprávněnému přístupu z cizích zdravotnických zařízení. Standardizované definice různých procesů se současně se stávají i doporučenými lékařskými postupy pro vyšetřování a léčbu.

To vše, spolu s průběžným zdokonalováním systému léčby dle zkušeností odborného personálu, nelze dělat efektivně bez nástroje pro řízení klinických procesů, jakým je medicalc4.

Dispečink zdravotní péče přináší tyto výhody

  • z pohledu pacienta: vím, kdy a kde mám být, nečekám zbytečně a nejsem ohrožen prodlením
  • z pohledu vedení: máme využité kapacity, víme o rezervách, jsme schopni eliminovat konflikty s jinými zdravotnickými zařízeními
  • z pohledu lékaře: mám dostatek informací, mám je včas a mohu efektivněji léčit
  • z pohledu zřizovatele: zajistíme kvalitnější a efektivnější lékařskou péči