Zpět

m4pacs - multimediální dokumentace v medicalc4

Přímou součástí zdravotnické dokumentace v nemocničním systému medicalc4 může být digitalizovaná obrazová a multimediální dokumentace, tzv. PACS systém.

V praxi se často setkáváme s koncepcí HIS, RIS a PACS systémů, stojících vedle sebe a lépe či hůře spolu komunikujících. V našem pojetí není práce s obrazovou dokumentací oddělena od práce s textovou dokumentací, snímky jsou jen další součástí klinické události. Obrazová dokumentace je tak nerozlučně spjata s popisem, s komplexním vyhodnocením a s vykázáním vyšetření a stává se běžnou součástí zdravotní dokumentace pacienta. Tomuto trendu vedle razantního technologického vývoje přispívá i fakt, že klinici se již nespokojí s pouhou textovou interpretací a vyžadují náhled na obrazovou dokumentaci. To přináší potřebu dostupnosti obrazové dokumentace všude tam, kde je dostupná i textová, výhodou je pak i jednotný způsob práce.

Při návrhu m4pacs jsme vycházeli z těchto požadavků a vznikl tak ucelený systém uchovávání nejen obrazových DICOM snímků a videosmyček (tradiční PACS), ale i nonDICOM dat z endoskopických věží, digitálních fotoaparátů, skenerů, videokamer apod. Nezapomněli jsme ani na ukládání zvukových záznamů (diktované zprávy), EKG křivek, PDF dokumentů exportovaných z různých přístrojů a řady dalších digitálních formátů. Součástí m4pacs je moderní obrazový prohlížeč plně integrovaný do medicalc4, který podporuje všechny běžné funkce potřebné pro prohlížení DICOM snímků.

Samozřejmostí je i plná podpora služeb DICOM rozhraní. m4pacs modality worklist na základě procesního uspořádání klinických událostí podává obsluze modality přehledný seznam čekajících žádanek, objednávek nebo rozpracovaných vyšetření. Lékař popisující snímky na diagnostické stanici má k dispozici všechna data obrazového archivu m4pacs prostřednictvím m4pacs query/retrieve.

Výhody tohoto uspořádání se projeví i při provozu a správě v podobě jednodušší instalace a konfigurace, jednotné údržbě, nastavení přístupových práv atd. Uložení obrazové dokumentace v Oracle databázi přináší i vyšší bezpečnost a řešení transakčního přístupu k datům.

  • medicalc4 spolu s m4pacs se tak stal zároveň nemocničním systémem, radiologickým systémem i archivem.